Hiển thị kết quả duy nhất

Đàu thu xem truyền hình fpt

Vào tháng 6 năm 2021, Hikvision được liên hệ với một nhà nghiên cứu bảo mật, có tên là Watchful IP, người đã báo cáo một lỗ hổng tiềm ẩn trong camera Hikvision. Sau khi chúng tôi xác nhận về báo cáo này, HIKVISION đã làm việc trực tiếp với nhà nghiên cứu để vá và được xác minh là đã thành công trong việc hạn chế lỗ hổng bảo mật được đề cập trong báo cáo.Vào tháng 6 năm 2021,

Đàu thu xem truyền hình fpt.

được liên hệ với một nhà nghiên cứu bảo mật, có tên là , người đã báo cáo một lỗ hổng tiềm ẩn trong camera Hikvision. Sau khi chúng tôi xác nhận về báo cáo này, HIKVISION đã làm việc trực tiếp với nhà nghiên cứu để vá và được xác minh là đã thành công trong việc hạn chế lỗ hổng bảo mật được đề cập trong báo cáo.

HIKVISION đã làm việc trực tiếp với nhà nghiên cứu để

Đã báo cáo một lỗ hổng tiềm ẩn trong camera Hikvision. Sau khi chúng tôi xác Sau khi chúng tôi x

Đã báo cáo một lỗ hổng Đã trong camera Hikvision

0978.051.461
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon